På Fjelstervang Skole skaber og lærer vi under åben himmel

 

VI TILBYDER
- en folkeskole med stærk tilknytning til lokalsamfundet
- en mindre skole med fokus på både den enkelte og fællesskabet
- høj faglighed hos vores engagerede medarbejdere
- udeskole, hvor vi samarbejder med det nære samfund
- motiverende forløb med entreprenørskab og innovation
- tydelig mobilpolitik
- bærbar PC til rådighed for alle elever
- højt informationsniveau
- fælles morgensamling hver dag med sang og fortælling
- åben og tillidsfuld dialog
- nære relationer
- skov, sø, å, udeforsamlingshus og skøn natur

HUSK: Frit skolevalg gælder også henover kommunegrænser. Det er uproblematisk at vælge Fjelstervang Skole, også selvom man ikke har bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fri for Mobberi er gennemgående for hele Børnenes Allé fra vuggestue til Skole.

VÆRDIER ER DET VIGTIGSTE I VERDEN

Værdierne ligger til grund for alt det, vi foretager os. De udtrykker vores kultur og den måde, hvorpå vi møder andre mennesker. De voksne, som barnet møder, er nærværende og har fokus på at gøre børn livsduelige. Vi glæder os over venskaber, og at tingene lykkes. Vi arbejder ressourceorienteret og har alle et stort ansvar for at præge hinanden positivt ud fra vores værdier og pædagogiske praksis. Værdierne er:

TRIVSEL
Trivsel er forudsætningen for at kunne være i verden og lære i verden. Derfor er der altid fokus på trivsel hos Børnenes Allé Fjelstervang. Vi tager os af dit barn, vi har varme hænder - og hjerter - og sørger for tryghed og gode overgange mellem vuggestue, børnehave, skole og SFO. Vi værdsætter nærværet og bestræber os på at skabe et lærende fællesskab, som rummer børns forskelligheder.

BØRNEPERSPEKTIV
Vi ser barnet, lytter til barnet og møder barnet der, hvor det er. Vi ønsker at forstå barnet og er nysgerrige på, hvad der ligger bag barnets handlinger og oplevelser. Vi ’tager børnenes briller på’ og prøver at se verden ud fra barnets synsvinkel. Vi vil børnene det bedste og tror på, at alle børn gør det bedste, de kan.

LÆRING
Hos Børnenes Allé Fjelstervang er vores fornemmeste opgave at motivere til læring – livslang læring. Læring sker i de gode relationer, når nysgerrighed, samarbejde og fordybelse er i spil. Læring fordrer, at vi tør stille spørgsmål og lave fejl, så vi sammen kan blive klogere på opgaven og livet. Vi bruger gerne det omkringliggende samfund og naturen til faglig fordybelse.

Mærk nærværetOg giv dine børn et solidt grundlag i livet

På Fjelstervang Skole mærker du nærvær, fællesskab og tryghed. Vi ser dit barn i øjenhøjde. Vi nyder desuden at være og lære under åben himmel, og vi bruger den skønne natur i nærområdet, hvor bl.a. skov, søer, krat og marker kan være udgangspunkt for den faglige fordybelse, og hvor lokalsamfundet bruges aktivt til entreprenante forløb, som giver konkret mening for den enkelte elev. Kom og mærk vores fantastiske sted.